close
Email Address
Trust-Moving Museum 35, the second round of 'AMNUA Zero Program +'

Dates:2015.12.29——2016.4.6
Venue:Nanjing public bus service lines +No. 0 Hall of AMNUA


Nanjing's largest public art project since imperial capital Jiankang? 16 bus museum service routines covering the whole city will have their voices? Trust us!


Trust-Moving Museum 35, the second round of 'AMNUA Zero Program +'


What makes art? It is an inquiry in the eventual nature of our everyday life. What makes music? It is an inquiry into the eventual nature of the affairs between what you seen and what you hear. For my answer, I prefer to raise the notion of trust. To trust your everyday life, to trust every touch, sight and sound that you experience. To trust people, to trust the wonderful co-operation amongst us and to trust in a bus journey with your fellow human beings. This is the right way to fall in love with art. It allows us a glimpse into the reality with Beauty, Truth and Good.

With this project, we invite you to step into the moving museum 35, Nanjing. I and my team would like you to trust us on this journey. The bus museum service offers you a sound art experience, the work has been created in response to visual art. We bring you art into the journey of your working life. Here is the exhibition from not only the No. 0 museum hall of AMNUA, but also on the 35 bus routes through this city. This service has no boundaries, you too are the artist. Trust in yourself and in us.

We would like to thank everyone involved in the project, for their inspired idea and their assistance; artists, sponsors, curators, organisers and participants in the work alike. We thank you for your trust.Duration:

29th Dec. 2015-6th Apr. 2016

Venue:

Nanjing public bus service lines +No. 0 Hall of AMNUA

Opening in AMNUA:

29th Dec. 2015, 3:00 pm./AMNUA

Launch ceremony for the bus museum service: 7

th Jan. 2016, 2:00 pm./AMNUAArtist:

Mira Calix

Participator:

M+ Master Workshop (SMAC of NUA)


Exhibition executive:

Gao Lei Zhuang Xiaoni Zhou Jian. Pan Suyuan


AMNUA Zero Project Director:

Wang Yamin

Project executive:

Xu Jiaxin Shen mu Lin feng Gao Ya

Organizer:

Cultural and Educational Section of the British Consulate General

PRS for Music Foundation


Co-Organizer:

Nanjing JCDecaux Transport Advertising Co., Ltd.

SMAC of Nanjing University of the Arts

Art Museum of Nanjing University of the Arts

Exclusive Partner Online:

VART Co.,Ltd


Support:

Nan Jing Public Transportation(Group) Co.,Ltd

Nan Jing Jiangnan Transportation Co.,Ltd


Sponsor:

Bowers & Wilkins

Moving Museum 35 is ready to service you, 

Mira Calix,artist,Participators from: M+ Master Workshop (SMAC of NUA):


zhou xinyue,li zhuo,yang li,shao wei, zhu jiahui,li tian,wei wei,yang yi, dong yifan,chen yao,hu zhiwei,jiang yizhi, song daole,wang yuge,wang yue,zhang gaojie, zhao enji,zhang wenjin,qian zixin,xiang qiuyi,tian shuaishuai, li guo,niu yina,gao tianyu,shang jierong, wu qiong,chen xiaohan,chen huazhan,zhou zichun, zhang jiayu,zhang peiyu,cui jie,liang yeqing, fang jie,zhang yingqian,xie qinwei,zhang xuesong,guo renjie,jiang suo,qu xiaotian,zhao zhen, wang lanxi,li ying,tang yizhou,zhang ruosong, xiao xiang,sun mengcheng,bian lei,chen zhuo, chenchen, qian yinxuan,xiao dingwen,wang jiankang,bo feng, ye qing,sun jialin,wang zheng,hou qian,yang yi jing yuyang,wang yifeng,qin yue, duan zige,wang xiaoming,wu jingheng, zhang yuankang,gao jun,liu yanxuan,zhong tianyu,zhang renwen,yan libing,qian xuan

Mira Calix